Kommende arrangementer2024

 

Musik ved gadekæret

Næstved Byorkester (Big Band)

Som var planlagt til den 10. juni

Er desværre aflyst

Efter samtale med orkesteret har de desværre fået det problem at de har for lidt musikere til at de kan samle et orkester

  

Sankt Hans

Søndag den 23. juni 2022

ved Naturbasen

Afsæt denne aften allerede nu

Mere information senere


*

Mandag den 29/4 2024

Holme-Olstrup Kultur & Forsamlingshus

Fællesspisning Kl. 18.00 / Tilmelding

 

Efter spisning / Indlæg af Anette Hougaard

Café Paraplyen er et socialt værested, hvis formål er at være et kontakt- og omsorgssted for mennesker (gæster), der er socialt udsatte eller i risiko for at blive det.

 

Menu: Hamburgerryg med grøntsager

 

                 Vegetar menu: Special grønsags burger

 

                 Pris for spisning / Pr. person:                                 Kr.  95,00

                 Husstand: Forældre og 2 børn max 14 år            Kr. 295,00

                

Vi sørger for at der er drikkevarer som kan købes til rimelige priser

 

Tilmelding til Gert Larsen

Tlf.: 20 45 66 25

gla@gjcl.dk / info@ho-bylaug.dk

 

Senest fredag den 26. april kl. 18.00

 *

 

Holme-Olstrup Bylaug

Generalforsamling

Mandag den 25/3 2024 Kl. 19.00

Holdes i Holme-Olstrup Kultur & Forsamlingshus

Der er mulighed for deltagelse i fællesspisning Kl. 18.00

før generalforsamlingen

 

Indkaldelse til Generalforsamling mandag den 25. marts 2024 kl. 19.00 i

Holme-Olstrup Kultur & Forsamlingshus

 

 • 2.

Medlemskab.

Som aktive medlemmer kan optages alle, som har interesse i lokalområdet. Aktivt medlemskab indebærer 1 stemme pr. husstand, henholdsvis 1 stemme pr. erhvervsadresse med eget tilhørende CVR-nr. Bylauget’s bestyrelse kan bestemme, at udvalgte foreninger kan optages som medlemmer med én stemme pr. forening.

For at kunne bruge sin stemmeret og vælges til bestyrelsen, skal kontingentet være betalt., for det pågældende år, senest 7 dage før årets Generalforsamling

 

Kontingentet kan indbetales kontant, på bankkonto 6070-0002 630 884 eller Mobilepay 23772

 

 • 3
  Bylauget’s højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling i marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 3 ugers varsel kan foregå i form af opslag på hjemmesiden, info tavler, eller direkte udsendte mails.

Dagsorden til generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning for det sidst forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab for det sidst forløbne år.
  4. Fastsættelse af kontingent, for næste fulde kalenderår
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og forslag indsendt af medlemmer.
  6. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen i år med lige årstal.

    Øvrige medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen i år med ulige årstal.

    Bestyrelsen konstituerer sig selv.

    Suppleanter, der overtager et bestyrelsesmedlems plads, overtager også dennes valgperiode.
7. Der vælges 0 til 2 suppleanter de vælges hvert år.
8. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant.
9. Eventuelt.

 

Et medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af Bylauget’s medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom, med angivelse af dagsorden.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling.

 

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 15 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Forslag sendes til Gert Larsen, Stationsvej 41, Holme-Olstrup, 4684 Holmegaard

Mail: info@ho-bylaug.dk


Regnskab kan tilsendes hvis det ønskes, giv bare besked

 

Med venlig hilsen / Bestyrelsen

*


Holme-Olstrup Bylaug

Fællesspisning / Foredrag

Se også diverse opslag i info skabe


Mandag den 26/2 2024

Holme-Olstrup Kultur & Forsamlingshus

Fællesspisning Kl. 18.00 / Tilmelding

 

Foredrag efter spisning / Bo trygt v/Karsten Nielsen

Oplæg om Nabohjælp og indbrudsforebyggelse

 

Menu: Hakkebøf m. Bløde løg og surt

Vegetarmenu: Porre tærte, m/lidt grønt

 

                 Pris for spisning / Pr. person:                                 Kr.  95,00

                 Husstand: Forældre og 2 børn max 14 år            Kr. 295,00

                 

Vi sørger for, at der er drikkevarer, som kan købes til rimelige priser

 

Tilmelding til Gert Larsen

Tlf.: 20 45 66 25

gla@gjcl.dk / info@ho-bylaug.dk

 

Senest fredag den 23. februar kl. 20.00

 

Vær opmærksom! Generalforsamling mandag den 25. marts 2024


Husk kontingent for 2024 så Bylauget har noget at arbejde med, og du har stemmeret

Hvis du ikke allerede har betalt

Kontingent Kr. 100,00 pr. husstand

Kontingentet kan betales på følgende måder

Kontant / Bankkonto: 6070 – 0002 630 884 / MobilePay: 23772

Husk at opgive navn, adresse, tlf. og meget gerne mail, så vi kan sende info

Vær opmærksom! se også hjemmeside: ho-bylaug.dk

Mail: info@ho-bylaug.dk

Telefon / mail som hidtil har været brugt, kan selvfølgelig stadig bruges

På vegne af bestyrelsen / Gert Larsen

Tlf.: 20 45 66 25 / Mail: gla@gjcl.dk

 

Forbehold for fejl og mangler

*
Tirsdag den 30/1 2024

Holme-Olstup Kultur & Forsamlingshus

Fællesspisning Kl. 18.00 / Tilmelding

Menu: Forladt Hare
Vegetar menu: Nødde tærte / posteg m/lidt grønt
Pris for spisning / Pr. person: Kr. 95,00 Husstand: Forældre og 2 børn max 14 år Kr. 295,00

Vi sørger for, at der er drikkevarer, som kan købes til rimelige priser

Husk tilmelding, se under beskrivelse af foredrag

*

Efter spisningen er der i samarbejde med Døgndiamanten

et foredrag af:

Anders Stahlschmidt 


(Har været beboer i Holme-Olstrup)

Se en lille beskrivelse af det foredrag, han kommer med


Hvor god er du til at lytte?

 

Der er mange former for misbrug. Nogle mennesker har et talemisbrug. De kan ikke nøjes med en enkelt sætning eller to, men plaprer løs uden fornemmelse for den de taler med – tilsyneladende uden at lytte. Det kan virke som om den form for misbrug breder sig, som om der er færre af os, som lytter. Altså med mindre vi gør det som en del af vores job.

 

Den gode nyhed er, at vi kan blive bedre til at lytte. Både når vi lytter som professionelle, og når vi bare stiller vores opmærksom til rådighed for andre for at være generøse.

 

Med udgangspunkt i sin nye, anmelderroste bog "Den opmærksomme lytter" (seks stjerne i InSideBusiness) fortæller journalist og konfliktmægler Anders Stahlschmidt hvordan vi kan skærpe evnen til at lytte til andre.

 

I dette underholdende og dybt interessante foredrag indviger Anders os i lyttekompasset, som er et redskab, der kan hjælpe os til at blive bevidste om, hvordan vi lytter bedst i forskellige situationer. 


Husk kontingent for 2024 så Bylauget har noget at arbejde med

Hvis du ikke allerede har betalt

Kontingent kr. 100,00

Kontingentet kan betales på følgende måder

Kontant / Bankkonto: 6070 – 2 63 08 84 / MobilePay: 23772

Husk at opgive navn, adresse, tlf. og meget gerne mail, så vi kan sende info


På vegne af bestyrelsen / Gert Larsen


*******Glædelig jul 2023

Bestyrelsen Ønsker

alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med tak for året, der er gået.

  

Året 2023

Vi havde i årets løb nogle fællesspisninger, med Generalforsamling i marts måned.

Vi har også haft et par foredragsholdere, bl.a. havde besøg af Linda Larsen som holdt et meget spændende foredrag om at bo og arbejde i Kenya.

Medlem af Regionsrådet Helge Adam Møller har vi også haft på besøg til at fortælle om et meget spændende liv som Jægersoldat, medlem af Folketinget og det at danse Lancier med Dronningen, og hans samarbejde med Kronprins Frederik og Prins Joakim.

Her slut på året havde vi i samarbejde med Lokalrådet vores årlige fakkeltog, som startede i Holme-Olstrup Kirke med et par sange, for derefter med Julemanden i spidsen at gå til Gadekæret, hvor der var et Nisseorkester som spillede nogle julemelodier, og traditionen tro fik "Lunte" hue og halstørklæde på.

Vores Sankt Hans måtte vi desværre aflyse, p.gr.a. tørke, så vi ville ikke risikere, at det skulle gå galt med en åbne ild.

 

Bylauget fik en ny madleverandør, nemlig Thomas fra Toksværd Samlingshus og det var et godt valg, vi fik noget godt at spise, tak, og regner med at Thomas vil fortsætte i 2024.

 

Vi vil forsøge at der i forbindelse med nogle af arrangementerne / fællesspisningerne vil være noget underholdning til glæde for voksne, men også for børn, så vi kan få så mange til at deltage som muligt.

 

Næste Fællesspisning er tirsdag den 30. januar 2024 med et spændende foredrag

*

"Julen er en tid fyldt med håb og glæde.

Må denne jul bringe dig fred og kærlighed".

 

****

Husk kontingent for 2024 så Bylauget har noget at arbejde med

Hvis du ikke allerede har betalt

Kontingent kr. 100,00

Kontingentet kan betales på følgende måder

Kontant / Bankkonto: 6070 – 2 63 08 84 / MobilePay: 23772

Husk at opgive navn, adresse, tlf. og meget gerne mail, så vi kan sende info

 

På vegne af bestyrelsen / Gert Larsen 

*************************************

2023Glædelig jul 2023

Bestyrelsen Ønsker

alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med tak for året, der er gået.


Året 2023

Vi havde i årets løb nogle fællesspisninger, med Generalforsamling i marts måned.

Vi har også haft et par foredragsholdere, bl.a. havde besøg af Linda Larsen som holdt et meget spændende foredrag om at bo og arbejde i Kenya.

Medlem af Regionsrådet Helge Adam Møller har vi også haft på besøg til at fortælle om et meget spændende liv som Jægersoldat, medlem af Folketinget og det at danse Lancier med Dronningen, og hans samarbejde med Kronprins Frederik og Prins Joakim.

Her slut på året havde vi i samarbejde med Lokalrådet vores årlige fakkeltog, som startede i Holme-Olstrup Kirke med et par sange, for derefter med Julemanden i spidsen at gå til Gadekæret, hvor der var et Nisseorkester som spillede nogle julemelodier, og traditionen tro fik "Lunte" hue og halstørklæde på.

Vores Sankt Hans måtte vi desværre aflyse, p.gr.a. tørke, så vi ville ikke risikere, at det skulle gå galt med en åbne ild.


Bylauget fik en ny madleverandør, nemlig Thomas fra Toksværd Samlingshus og det var et godt valg, vi fik noget godt at spise, tak, og regner med at Thomas vil fortsætte i 2024.


Vi vil forsøge at der i forbindelse med nogle af arrangementerne / fællesspisningerne vil være noget underholdning til glæde for voksne, men også for børn, så vi kan få så mange til at deltage som muligt.


Næste Fællesspisning er tirsdag den 30. januar 2024 med et spændende foredrag

*

"Julen er en tid fyldt med håb og glæde.

Må denne jul bringe dig fred og kærlighed".


****

Husk kontingent for 2024 så Bylauget har noget at arbejde med

Hvis du ikke allerede har betalt

Kontingent kr. 100,00

Kontingentet kan betales på følgende måder

Kontant / Bankkonto: 6070 – 2 63 08 84 / MobilePay: 23772

Husk at opgive navn, adresse, tlf. og meget gerne mail, så vi kan sende info


På vegne af bestyrelsen / Gert Larsen


Tirsdag den 28/11 

Holme-Olstup Kultur & Forsamlingshus

Fællesspisning Kl. 18.00 / Tilmelding

Menu:Flæskesteg & Ris Ala mande
Vegetar menu: Rødbedebøf m/ kartofler og sovs
Pris for spisning / Pr. person: Kr. 90,00 Husstand: Forældre og 2 børn max 14 år Kr. 275,00

Vi sørger for, at der er drikkevarer, som kan købes til rimelige priser


Tilmelding til Gert Larsen
Tlf.: 20 45 66 25
gla@gjcl.dk / info@ho-bylaug.dk
Senest mandag den 27. november kl. 08.00 (morgen)


Husk kontingent for 2023 så Bylauget har noget at arbejde med
Hvis du ikke allerede har betalt
Kontingent Kr. 100,00 pr. husstand
Kontingentet kan betales på følgende måder
Kontant / Bankkonto: 6070 – 0002 630 884 / MobilePay: 23772
Husk at opgive navn, adresse, tlf. og meget gerne mail, så vi kan sende info

*Mandag den 30/10 2023
Holme-Olstrup Kultur & Forsamlingshus
Fællesspisning Kl. 18.00 / Tilmelding
Efter spisning
Foredrag af Helge Adam Møller"Fra jægersoldat til Folketingets Præsidium og oplevelser med kongefamilien"
Der er fart over feltet, når Helge Adam Møller
fortæller om sit spændende liv. Lige fra barndommen med 6 skoleskift, fordi faderen som officer ofte blev forflyttet, til hvordan det føles at falde med 220 km/t
gennem mørk nat inden man åbner sin faldskærm, at være en del af folketinget i 28 år, og at deltage i
kongehusets fester, danse med majestæten og drikke prinsens rødvin.....som er langt bedre end sit rygte.


Menu:Culotte m. små gourmetkartofler, sauce og grønt
Vegetar menu: Nøddetærte
Pris for spisning / Pr. person: Kr. 90,00 Husstand: Forældre og 2 børn max 14 år Kr. 275,00

Vi sørger for, at der er drikkevarer, som kan købes til rimelige priser


Tilmelding til Gert Larsen
Tlf.: 20 45 66 25
gla@gjcl.dk / info@ho-bylaug.dk
Senest fredag den 27. oktober kl. 08.00 (morgen)


Husk kontingent for 2023 så Bylauget har noget at arbejde med
Hvis du ikke allerede har betalt
Kontingent Kr. 100,00 pr. husstand
Kontingentet kan betales på følgende måder
Kontant / Bankkonto: 6070 – 0002 630 884 / MobilePay: 23772
Husk at opgive navn, adresse, tlf. og meget gerne mail, så vi kan sende inf

*

Mandag den 25/9 Kl. Fællesspisning 18.00

Gammeldags okse steg med

Yorkshire buddinge, løg

Brun sovs og kartofler

Vegetarmenu: Kebab vegansk

med efterfølgende spændende foredrag af:

Linda Larsen

som fortæller om den tid, hun og manden boede og arbejdede i Kenya


Husk tilmelding 

Menu:

Gammeldags oksesteg

m/Yorkshire budding, løg, brun sovs og kartofler

Vegetarmenu: Kebab vegansk

           Pris for spisning / Pr. person:                         Kr.  90,00

              Husstand: Forældre og 2 børn max 14 år       Kr. 275,00

             

Vi sørger for, at der er drikkevarer, som kan købes til rimelige priser


Tilmelding til Gert Larsen

Tlf.: 20 45 66 25

eller

SMS 20 45 66 25 / gla@gjcl.dk / info@ho-bylaug.dk

 Timelding 

Senest fredag den 22. September kl. 08.00 (MORGEN)

*Der arbejdes på:

Byvandringer

Førstehjælps kursus


?? / Gode forslag / ideer fra alle beboerne
*****

Mandag den 23/1 2023

Fællesspisning med foredrag af Carl Chr. Hansen om byens skoler

*

Tirsdag den 21/2 2023

Fællesspisning med foredrag af Kirsten Nersting om Carl Peter Fabergé og hans verdensberømte juvel påskeæg, som er små kunstværker, hvor der i alle er gemt en lille spektakulær hemmelighed.

En meget levende og spændende fortælling og oplevelse fra det virkelige liv, som giver lidt stof til eftertanke.

*

Tirsdag den 28/3 2023 kl. 18.00

Fællesspisning

med efterfølgende

Generalforsamling

 kl. 19.30


*

Tirsdag den 25/4 2023

Kl. 18.00

Fællesspisning med foredrag om Krolf

Vi får 2 Krolfbaner på de gamle håndboldbaner

Kom og hør hvad det drejer sig om

Der kommer 2 og fortæller om krolf og regler mv.

Afholdes

Jeg

Holme-Olstrup Kultur & Forsamlingshus


*

Mandag aften den 12/6 2023

Musik ved Gadekæret v/Urania Bigband

Hygge aften ved Gadekæret for alle

*


 

 

Tak til vores sponsorer

Sponsorens navn

Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.

Sponsorens navn

Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.

Sponsorens navn

Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.

Hvis du er interesseret i at sponsorere os, bedes du sende os en besked.

Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden. Et afsnit kan være tilstrækkeligt til at introducere dit projekt. Hvis det bliver for langt, bør du dele det op i flere afsnit. Lang tekst er perfekt til at forklare, hvad der er unikt ved din hjemmeside.